Forsikringer

Bliv klogere på forsikring med Netnaut

Er det noget, vi danskere godt kunne blive bedre til, så er det at forsikre os – det viser en undersøgelse fra Penge & Privatøkonomi, der konkluderer, at vi godt og kort ikke ved nok om forsikring, og i hvilken grad vores nuværende forsikringer dækker os tilstrækkeligt.

På Netnaut vil vi gerne hjælpe vores læsere med at blive klogere på alt, der har med finans og privatøkonomi at gøre, og lige netop forsikring må siges at være vigtig i forhold til at sikre din privatøkonomi, selv hvis uheldet skulle være ude. I denne artikel går vi til bunds i forsikringsverdenen i det, vi har valgt at kalde en forsikringsguide. Vi kigger blandt andet på de forskellige forsikringstyper, der findes. Vi vil ligeledes give dig en masse gode råd med på vejen, så du hverken er over- eller underforsikret.

Er det noget, vi danskere godt kunne blive bedre til, så er det at forsikre os – det viser en undersøgelse fra Penge & Privatøkonomi, der konkluderer, at vi godt og kort ikke ved nok om forsikring, og i hvilken grad vores nuværende forsikringer dækker os tilstrækkeligt. På netnaut vil vi gerne hjælpe vores læsere med at blive klogere på alt, der har med finans og privatøkonomi at gøre, og lige netop forsikring må siges at være vigtig i forhold til at sikre din privatøkonomi, selv hvis uheldet skulle være ude. I denne artikel går vi til bunds i forsikringsverdenen i det, vi har valgt at kalde en forsikringsguide. Vi kigger blandt andet på de forskellige forsikringstyper, der findes. Vi vil ligeledes give dig en masse gode råd med på vejen, så du hverken er over- eller underforsikret.

Hvad er forsikring, og hvilke forsikringstyper findes der?

Forsikring kan virke som noget meget abstrakt, men grundlæggende set fungerer systemet ved, at en masse mennesker i fællesskab betaler til én stor pengekasse hver måned. Skulle en eller flere af medlemmerne komme til skade, træder den fælles kasse til og betaler, så det enkelte medlem ikke bliver fuldstændig ruineret, når læge-, værksteds- eller håndværkerregningen dumper ind ad brevsprækken. Denne illustration er en forsimpling af systemet, men den giver en grundlæggende forståelse af, hvordan et forsikringsselskab fungerer. Den grundlæggende lovgivning, der regulerer forholdene på forsikringsmarkedet, er Forsikringsaftaleloven.

Forsikringsselskaberne er dog i dag ekstremt professionelle virksomheder, der tjener rigtig mange penge på kundernes ønske om at være sikrede, hvis uheldet skulle være ude. Men hvilke forsikringer findes der egentlig på det danske forsikringsmarked? Som udgangspunkt opdeler man forsikringer i to kategorier:

  • De lovpligtige forsikringer
  • De valgfrie forsikringer.

Forskellen på disse to giver sig selv, når man kigger på navnene. De lovpligtige forsikringer er, som navnet antyder, de forsikringer, som det er påbudt ved lov, at du tegner. Disse forsikringer er der altså ingen vej uden om – det er ulovligt, hvis du ikke tegner en sådan forsikring og det kan straffes med bøde og påbud.

Du har sikkert hørt om den lovpligtige ansvarsforsikring (også ofte kaldet bilforsikring og motorcykelforsikring), som omfatter biler, lastbiler, motorcykler, scootere og knallerter. Ansvarsforsikring skal dække de skader, din bil forvolder på andre. Denne forsikring er gjort lovpligtig, idet man fra Folketingets side gerne vil undgå, at skadelidte i forbindelse med et trafikuheld ikke kan få erstatning grundet manglende betalingsevne eller villighed. Når ansvarsforsikring er lovpligtig, kan den skadelidte altid rette sit krav mod skadevolders forsikringsselskab, som uden tvivl har kapital til udbedring af de skader, den forsikrede har forvoldt andre. En anden meget udbredt lovpligtig forsikring er den såkaldte hundeansvarsforsikring – også blot kaldet hundeforsikring. Denne forsikring minder meget om ansvarsforsikring for køretøjer med den markante forskel, at hundeansvarsforsikring i stedet dækker skader forvoldt af din hund. Bider din hund en forbipasserende eller ødelægger den andres ejendele, udbetaler forsikringsselskabet således erstatning til skadelidte. Afslutningsvist kan det nævnes, at det også er lovpligtigt at tegne en såkaldt bygningsbrandforsikring, såfremt du er husejer og har lån i huset, hvilket hovedparten har. Denne forsikring dækker de skader og tab, der måtte opstå som følge af en brand. Dette er en af de mange former for husforsikringer, som findes – størstedelen af disse er dog valgfrie.

Udvalget af valgfrie forsikringer overstiger langt antallet af forsikringer, der er påbudt ved lov. Der er nemlig enorm stor valgfrihed, når det kommer til, hvad, hvem og hvor meget du vil forsikre. Vi ville blive nødt til at dedikere flere blogindlæg til dette emne, såfremt vi skulle berøre det utal af forskellige forsikringsmuligheder, der findes på det danske marked, men i denne omgang har vi valgt udelukkende at fokusere på et udsnit af de mest udbrede og populære valgfrie forsikringer. I denne ombæring er det umuligt ikke at nævne de klassiske indbo- og ulykkesforsikringer. Mange tror fejlagtigt, at disse to forsikringer lovpligtige, men det er rent faktisk helt op til dig selv, hvorvidt du ønsker disse eller ej – vi synes dog, at det er en rigtig god ide. Indboforsikring dækker i tilfælde af indbrud, skader i hjemmet samt skader på andres ting og person – omfanget af dækningen afhænger dog i høj grad af din specifikke forsikringsaftale. Ulykkesforsikring dækker derimod for skader på dig selv uden for hjemmets trygge vægge – eksempelvis hvis du falder og slår dig alvorligt på gaden. Forsikringer og pension hænger uløseligt sammen – pension er i sig selv jo egentlig en slags forsikring. Det er dog en række forsikringer, som kan være meget fornuftige at tegne, hvis du har et nedslidende job, der gør, at du sandsynligvis er nødsaget til at gå på pension, før du når folkepensionsalderen. Derfor anbefaler vi, at du også tænker på din pension, når du overvejer hvilke forsikringer, du har brug for.

Afslutningsvist vil vi i denne omgang kort berøre bådforsikringen, der, tydeligvis, dækker de skader, din båd forvolder andre. Det virker meget logisk at antage, at en bådforsikring er lovpligtig, når nu dette er tilfældet med både en bilforsikring og motorcykelforsikring, men der findes intet i dansk lov vedrørende lovpligtigheden af en bådforsikring, hvorfor vilkårene i det store hele fastlægges af det enkelte forsikringsselskab. Har du en sejlbåd, anbefaler vi i høj grad, at du tegner en bådforsikring, så har dit på det tørre, hvis uheldet skulle være ude. Husk at læse forsikringsaftalevilkårene grundigt igennem, idet disse som nævnt fastsættes af det enkelte forsikringsselskab.

Invester i et forsikringstjek – der er mange penge at spare

Et af de vigtigste råd, vi vil give i denne forsikringsguide er at få foretage et såkaldt forsikringstjek – fortrinsvist af en uvildig forsikringsmægler som ikke har nogen tilknytning til et eller flere forsikringsselskaber. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er muligt at spare mange penge på sine forsikringer, hvis man spiller sine kort rigtigt og får nogle professionelle briller til at kigge sine nuværende forsikringsordninger efter i sømmene. Et forsikringstjek er naturligvis ikke gratis, men sandsynligheden er stor for, at din forsikringsmægler kan finde flere steder, hvor det er muligt for dig at spare tusindvis af kroner uden at gå på kompromis med din dækning.

Det er naturligvis ikke nogen god idé at spare penge på sine forsikringer, hvis man samtidig får en dækning, der ikke matcher den risiko, man udsætter sig selv for. Hvis du arbejder i et fysisk krævende job, hvor du hurtigt bliver nedsat, og der samtidig er en betydelig risiko for arbejdsskader, kan det ikke anbefales, at du sparer på de typer af forsikringer, der dækker i tilfælde af uarbejdsdygtighed, arbejdsskader eller tab af erhvervsevne. Du bør derfor tage en professionel rådgiver med råd, så du ikke opsige forsikringer, du alligevel helst ikke vil være foruden. Vælger du i stedet at alliere dig med en fagkyndig ekspert, der ved hvordan, han/hun skal finde det bedste forsikringstilbud til dig, er det muligt både at spare penge og beholde den samme dækning – ja, sågar måske endda opnå en mere skræddersyet en af slagsen.

På nettet findes der et bredt udvalg af forskellige hjemmesider, som tilbyder at tjekke, om du er over- eller underforsikret eller betaler for meget. Vi anbefaler, at du benytter et uvildigt forsikringstjek, så du undgår interessekonflikter, som potentielt kan betyde, at du hverken får den bedste eller billigste løsning. Det er ikke småpenge, vi snakker om, og derfor bør du under alle omstændigheder investere det relativt beskedne beløb, der er tale om, så du ved, om du har mulighed for at spare penge eller ej.

Sammenlign forsikringer online

Forsikringer virker for mange som et meget kompliceret emne, der kan være svært at finde hoved og hale i. En undersøgelse fra forbrug.dk viser da også, at banklån og forsikringer er to af de ting, der volder os danskere flest problemer, idet der er forholdsvist mange A4 sider, der skal læses igennem, hvis man ønsker at forstå sin forsikringsaftale ind og ud. Desuden kræver det typisk en vis mængde forståelse for jura og Forsikringsaftalelovens bestemmelser, hvis man ikke skal miste i overblikket i virvaret af paragraffer.

I de senere år er det dog trods alt blevet nemmere. Forsikringsselskaberne har det første omfavnet digitaliseringen og gjort det lettere at få et overblik over ens forsikringer. De fleste forsikringsselskaber tilbyder nemlig i dag via deres hjemmeside en forsikringsoversigt – oftest kaldet ”Mine forsikringer”. Her kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvilke områder du er forsikret på, og hvor du måske kunne bruge en bedre dækning. Du vil også kunne se og beregne priser på alt fra bil- til husforsikring. Det er også blevet nemmere at finde dine forsikringspolicer, så du kan orientere dig om de forsikringsvilkår, du har skrevet under på, hvis du skulle have glemt dem.

Det er dog ikke kun forsikringsselskaberne selv, der er kommet på banen med nye, smarte og digitale løsninger, som gør det nemmere at gennemskue den til tider kryptiske forsikringsbranche.

Forsikringer til unge – billigt og nemt

Er du ung, frisk og frejdig, er forsikringer måske ikke det, du tænker mest på. Hovedet er fyldt med lektier, venner og computerspil, og forsikring er typisk først noget, du stifter bekendtskab med, når du engang bliver tvunget til det – enten fordi du flytter, og dermed ikke længere er dækket af dine forældres forsikring, eller erhverver dig en personbil, hvor det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring og en god idé at overveje yderligere bilforsikring. Du burde dog måske sætte et par timer af til at undersøge, hvorvidt du er dækket tilstrækkeligt, så du undgår ubehagelige overraskelser, hvis uheldet skulle være ude.

Der er både fordele og ulemper ved at være ung, når det drejer sig om forsikringer. Fordelen er, at du typisk ikke har det samme behov for mange forskellige forsikringer, idet du hverken har børn eller fast ejendom. Bor du i din egen lejlighed, er det dog en rigtig smart idé at tegne en ulykkes- og indboforsikring, så både du og dine ting grundlæggende er forsikret – eksempelvis i tilfælde af brand, indbrud eller en alvorlig ulykke. Disse såkaldte basisdækninger er normalt ikke særligt dyre, og du behøves altså ikke leve af brød og vand resten af dine dage, bare fordi du har tilkøbt disse to forsikringer. Er du studerende, har du tilmed mulighed for at spare penge, hvis du samtidig er medlem af en a-kasse/fagforening. De fleste fagforeninger/a-kasser har nemlig forhandlet særdeles fordelagtige forsikringsvilkår og priser hjem til fordel for deres medlemmer. Når det ovenikøbet er billigt og nogle steder endda gratis at være medlem af fagforeningen eller a-kassen, bliver det lige pludselig en meget fornuftig investering at tegne forsikringerne her.

Desværre er der også nogle få ulemper ved forsikringer til unge. Du vil nemlig opleve, at en ansvarsforsikring til din bil eller motorcykel er en del dyrere, end hvad dine forældre betaler. Dette skyldes, at du som ung og relativt uerfarne billist har større risiko for at ende i et færdselsuheld, hvilket forsikringsselskaberne kompenserer for med en højere pris. Det kan være frustrerende ikke at have adgang til en billig bil forsikring, men idet forsikringen er lovpligtig, er der ikke andet at gøre end at bide i det sure æble og nyde de besparelser, der trods alt er mulige i forhold til andre forsikringer.

Hvilke forsikringer har jeg brug for?

Uanset om du på nuværende tidspunkt er over- eller underforsikret, kan du relativt smertefrit få rettet op på denne situation. Det er i dag forholdsvist nemt at tegne eller opsige forsikringer, og det kræver i langt de fleste tilfælde hverken, at du rejser dig fra sofaen eller hiver den helt store pengepung op af lommen. Der findes nemlig et væld af billige forsikringer, som dækker det meste, hvorfor du altså ikke bliver nødt til at smadre sparegrisen, blot fordi du gerne vil være sikker og tryg.

Det er meget svært at komme med generelle anbefalinger i forhold til forsikringer, idet der ikke er to mennesker, som er ens, og derfor har du ikke nødvendigvis det samme behov som din nabo eller bedste ven. Du har eksempelvis alt andet lige mere brug for en ulykkesforsikring, hvis du dyrker ekstremsport i weekenden, end hvis din eneste sport er surfing på internettet eller mellem de forskellige kanaler fjernsynet. Du skal derfor forsøge at tilpasse dine forsikringer, så altid passer til din livsstil – på denne måde får du både den mest passende dækning, men sandsynligvis også den bedste pris. Foretrækker du at blive i Danmark årets 365 dage, er det umiddelbart ikke nødvendigt for dig at tegne en rejseforsikring. Dette er blot to eksempler på tilfælde, hvor man risikerer at overforsikre sig og dermed gå glip af en kontant besparelse, som man i stedet kunne bruge på noget andet. Den modsatte situation – hvor du altså er underforsikret – er heller ikke ønskværdig, og selvom det kan være svært at vurdere, hvornår man lige præcis er tilstrækkeligt forsikret, bør du løbende og kontinuerligt – gerne hvert år – vurdere, hvorvidt dine nuværende forsikringer er nødvendige, og i så fald om de tilbyder en passende dækning. Her kan det være nærliggende at søge professionel rådgivning og sparring, så du ikke risikerer at lave dyre fodfejl – både økonomiske og risikomæssigt.

Generelt set er der dog en række forsikring, der næsten altid kan betale sig. Der er naturligvis de lovpligtige forsikringer, som du under alle omstændigheder skal have, men i dette afsnit vil vi udelukkende fokusere på de valgfrie forsikringer, hvor det kun er fantasien og pengepungen, som sætter grænser. Uanset hvem du er, hvor du bor, og hvor meget du tjener, så er en indbo- og ulykkesforsikring altid en fornuftig idé. Det er heldigvis de færreste, der i løbet af deres liv oplever, at deres hus/lejlighed brænder ned, og selvom antallet af indbrud i disse år er på sit laveste, er det stadig en ekstremt traumatisk oplevelse at komme hjem til. Det er ikke blot dit privatliv, som er blevet krænket, men du skal nu også til at erstatte alle de genstande, som tyvene har stjålet. Det er bestemt ikke nogen sjov oplevelse, og hvis du ikke er forsikret, kan det også være en dyr omgang, som de færreste har råd og lyst til at gennemgå. Derfor anbefaler vi altid disse to forsikringstyper til alle og enhver, da indbo- og ulykkesforsikringen tilbyder en grundlæggende og meget basal dækning, som de færreste vil være foruden, den dag de står i en situation, hvor forsikringen bliver relevant.

Foruden disse mere basale forsikringer kan der være en række særlige forhold, der gør, at du har behov for yderligere forsikring. Et godt eksempel på en valgfri forsikring, som tusindvis af bilister har haft glæde af igennem tiderne, er den såkaldte kaskoforsikring. Har du udelukkende tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, er de skader, du forvolder på andre, forsikringsselskabet dækker. Totalskader du din egen bil, er det således dig selv, der står med regningen, der kan være tårnhøj og ikke til at betale. Det kan være en sand katastrofe, der enten betyder, at du må undvære din bil eller låne kapital til at købe en ny, hvilket ikke altid er en mulighed. Kaskoforsikringen imødekommer denne penible situation, idet den også dækker de skader, du selv bliver udsat for eksempelvis i forbindelse med et færdselsuheld. Det betyder, at såfremt du beskadiger din bil eller din motorcykel, vil du kun stå med en mindre del af regningen – nemlig din selvrisiko.

Som tidligere nævnt kan det i høj grad anbefales at få foretaget et forsikringstjek, hvor dine behov bliver minutiøst gennemgået af en garvet forsikringsmægler, som har kendskab til og erfaring med markedet for forsikringer. Typisk vil et forsikringstjek indebære, at forsikringsmægleren tager et grundigt kig på dine nuværende policer og priser, hvorefter disse sammenlignes med alternativer på markedet. Viser det sig, at du betaler for meget eller ikke er tilstrækkeligt dækket i forhold til din livsstil, vil han/hun indhente tilbud på relevante forsikringer, som kan erstatte dine nuværende forsikringsaftaler. Ved at indhente flere forskellige tilbud fra et bredt udvalg af forsikringsselskaber er det mere sandsynligt, at du finder både en bedre pris og en mere optimal og tilpasset dækning, som lever op til samtlige af dine krav og ønsker. Der findes nemlig et utal af forskellige forsikringsløsninger og pakker, hvilket kan gøre det svært for den almindelige dansker at danne sig et overblik over, hvilken dækning man egentlig får for sine penge. I vil sammen sætte jer ned og gennemgå både dine nuværende og fremtidige forsikringsbehov, så du ikke overser et eller flere områder, hvor du måske har stor gavn af at være forsikret.

Selvom det naturligvis ikke er optimalt at være overforsikret, er det langt at foretrække frem for at være underforsikret, da du risikerer at blive mødt med store regninger, du ikke kan betale, hvis du ikke er ordentligt dækket. De online sammenligningssider er et godt supplement til en forsikringsmægler, men bør aldrig erstatte denne helt. Forsikringsmægleren kan nemlig, foruden at optimere dine forsikringer, også hjælpe dig med at finde konkrete tilbud eller forhandle bedre priser med forsikringsselskaberne.

Forsikringsankenævnet – påklag forsikringsselskabets afgørelse

Når du mener, at du har krav på erstatning/udbetaling fra din forsikring, kræver det først, at forsikringsselskabet træffer en afgørelse i din konkrete sag. Giver de dig medhold i, at erstatningsbetingelserne i din forsikringsaftale er opfyldt, kan du naturligvis se frem til at få erstatning for de skader eller tab, du har lidt. Omvendt kan forsikringsselskabet nægte at udbetale erstatning, såfremt de mener, at der er forhold, som gør, at du ikke er berettiget til erstatning – eksempelvis hvis du har kørt i spirituspåvirket tilstand. Det er helt og holdent forsikringsselskabets vurdering, der ligger til grund for, om du får udbetalt erstatning eller ej. Føler du, at dit forsikringsselskab har foretaget en forkert afgørelse, kan du klage til det såkaldte Forsikringsankenævn også kaldet Ankenævnet for Forsikring, som herefter vil gennemgå afgørelsen og vurdere, hvorvidt denne strider imod Forsikringsaftaleloven eller anden lovgivning på området. Giver Forsikringsankenævnet dig ikke medhold i din klage, er alle muligheder dog ikke udtømte endnu. Du har mulighed for at tage sagen til domstolene, så de kan vurdere lovligheden af forsikringsselskabets afgørelse. Du skal dog være opmærksom på, at en egentlig retssag kan medføre ekstremt mange omkostninger og være en langsommelig proces. Heldigvis er langt de fleste forsikringsselskaber meget saglige, når det kommer til deres afgørelser, og det er derfor forholdsvist sjældent, at dette volder problemer.